Όλα τα εισιτήρια Gallerie, Pull Tab, εισιτήρια λαχειοφόρων αγορών | ΒΑΣΙΛΙΆΣ ΝΊΚΗ