1 Εισιτήρια καρτέλας τραβήγματος παραθύρου για εργοστασιακό έθιμο